JAK VYMYSLET PENÍZE. Toto je bonusový obsah ke kurzu JVP před jeho druhou částí. Celý kurz je o tom, jak z myšlenky dělat hodnotu a z hodnoty následně peníze a cash-flow.  To je myšlenkový proces podnikatele. Svět podnikání a svět práce jsou odlišné světy. Vnímání hodnot a kategorií, jako jsou peníze, čas a svoboda jsou jiné a právě vnímání a používání těchto slov v praxi odlišuje myšlení podnikatele od myšlení jiných lidí. Říkal jsem si, že je dobré si toto ujasnit hned na úvod. Věřím, že zde najdete svoje AHA momenty a že vám podstata oněch kódů k JVP začne docházet!

JAK VYMYSLET PENÍZE A PROČ?

Pro lepší a kvalitnější zpracování informací zde máte navíc:

EBOOK

PDF eBook > obsah ke čtení a k tisku
STÁHNOUT ZDE

AUDIO

Záznam videa pro poslech v MP3
STÁHNOUT ZDE

MYŠLENKOVÁ MAPA

Myšlenkové schéma k tématu plus pár věcí jinak či navíc!
STÁHNOUT ZDE

EXTRA PŘÍLEŽITOST!

V neděli 16. června 2019 budu mít online přednášku na webináři speciál na téma JAK A PROČ VYMYSLET PENÍZE! Předám vám hodně inspirací a jasný postup, jak získat a udržovat pro sebe strategická tajemství, která vedou k trvale udržitelné cestě na Pravou stranu!

OTÁZKY :: ÚKOLY :: DOPORUČENÍ

Každá část kurzu obsahuje něco, jako doporučené úkoly. Proto je zde nechávám i v této bonusové části. Udělejte si je i když nebudete přesně vědět jak. Vaše akce se počítá!

Poctivě se zamyslete nad vlastní aktuální situací a pokud na to máte odvahu a sebereflexi, pokuste se zvážit, kde se zrovna nacházíte? Rozpohybujte své myšlení o možnostech a potenciálu, otázky a úkoly vám v tom pomohou.

 • 1
  Sepište si pro sebe 3 až 5 zásadních důvodů, proč je pro vás řešení vlastních kódů JVP důležité. Co získáte? V čem vidíte problém a jak jej budete řešit?
 • 2
  Přepište si rovnice skládající se ze slov PENÍZE, ČAS, SVOBODA ve všech kombinacích a stanovte pro sebe, která vám nejvíce vyhovuje (rovnice a pořadí slov). Dejte si ji na viditelné místo tak, abyste ji měli každý den na očích a přečtěte si ji pokaždé, když ji uvidíte!
 • 3
  Projděte si myšlenkovou mapu k dnešní bonusové části a poznamenejte si místa, která se vás týkají. Zároveň si napište, ke kterým bodům v MM se chcete propracovat a proč?
 • 4
  Se znalostí návodů a doporučení z tohoto bonusu si napište konkrétní plán v bodech, jak můžete ve vašem případě začít pracovat s myšlenkou tak, abyste ji proměnili v hodnotu a následně peníze > z nuly na sumu, se kterou se v hlavě ztotožníte!
 • 5
  Sepište si pár AHA momentů a postřehů z této bonusové části a pošlete mi je jako zpětnou vazbu! Díky!

Svoje "aha" momenty a nápady si pečlivě zapisuje tehdy, když vás napadnou. Ne až později... Stanovte si pro sebe další úkoly a postup podle svojí situace tak, abyste náměty, inspirace a rady z této části i z celého kurzu vytěžili pro sebe co nejvíce a nejlépe! Pracujte na svých snech a vizích, mějte na paměti svoje cíle!

JAK DÁLE POSTUPOVAT?

 • SPRÁVNĚ MYSLET JE KLÍČOVÉ!

  Už to víte! Vyzkoušejte si to v praxi a nečekejte na další úkoly. Zkuste si pro sebe sepsat body a zásady pro správné myšlení směr peníze, bohatství, prosperita. Začněte na sobě pracovat systematicky a usilujte o to, aby závěry, ke kterým dojdete, byly aplikovány průběžně a zejména ihned - do praxe!

 • KAŽDÁ CESTA JE ORIGINÁL!

  Dostáváme se do fáze PODNIKÁNÍ. Každá cesta myšlenky k hodnotě a následně k penězům, je originální, neopakovatelná. Proto nečekejte na univerzální návody a postupy, ale vše, co je v kurzu JVP postupně transformujte na podmínky svého života a podnikání. Je nutné to opravdu dělat!

 • KAŽDÁ HLAVA JE ORIGINÁL

  Nejen, že každé podnikání je originál, ale také každý z vás jste jedinečná bytost. Vaše hlava, myšlení, duševní schopnosti, motivace, zkušenosti, východiska a podmínky se budou vždy lišit. Proto v obsahu kurzu a v následujících částech hledejte vždy to, čemu vaše mysl uvěří a umí si to v reálu představit. Pracujte na sobě a realizujte svůj osobní rozvoj na Pravé straně!

 • PŘIBERTE DO HRY KALKULAČKU!

  Podnikání a vše kolem je o číslech. Myšlenky, hodnota a jejich realizace - vše je o penězích, čase, množství něčeho, dosahu, klientech. Naučte se pracovat s permanentní kalkulačkou v hlavě i v ruce - podnikání jsou kupecké počty na úrovni 5. třídy ZŠ. To zásadní je pochopit, že cesta k penězům nevede přes usilovnou a intenzívní práci, ale je to zejména o schopnosti správně a efektivně myslet a zejména > POČÍTAT!

ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ

Ještě vás může zajímat program ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ a vše další kolem?

Podívejte se na stránky webu a stáhněte si Videopřednášku ze dvou ostrovů a další eBook!

Zaručuji vám kvalitní inspirace a to, že jistá témata již nebudete chtít pustit z hlavy!

PROČ SE UČÍME DĚLAT Z MYŠLENKY HODNOTU?

PROČ SE UČÍME DĚLAT Z HODNOTY PENÍZE?

Naše cesta k hodnotám, jako jsou svoboda, čas a peníze, vede před podnikání a přes schopnost používat samostatně vlastní hlavu za účelem skvělého života i seberealizace!

Je chytré naučit se postupy, které vedou k úspěchu a ke tvorbě hodnoty. Úspěchy a realita jsou výsledkem myšlení!

Je moudré tyto postupy používat v praxi a s hodnotou pracovat ku prospěchu všech. Proto TO prostě dělejte!

Jirka Mazur